Valná hromada ČBF - oblast jižní Morava - 2022


15.09.2022 - Uživatel JMO
počet přečtení: 76
vytvořeno 15.09.2022, upraveno 15.09.2022

Dobrý den všem, srdečně Vás zveme na Valnou hromadu ČBF JM - bližší informace najdete v pozvánce.

 

Česká basketbalová federace Oblast Jižní Morava  

Vídeňská 9, 639 00 Brno 

 

Valná hromada ČBF – Oblast Jižní Morava 2022 POZVÁNKA 

 

na řádnou Valnou hromadu ČBF – Oblast Jižní Morava, evidenční číslo ČBF 08, IČO: 22709339, která se bude konat dne 17.10.2022 v 17.00 hodin v zasedací místnosti haly Morenda, Vídeňská 9, Brno, PSČ: 639 00.  

 

Program:  

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu. 

2. Schválení programu jednání Valné hromady. 

3. Volba pracovního předsednictva. 

4. Volba mandátové a návrhové komise. 

5. Zpráva Výboru za uplynulé období. 

6. Projednání hospodaření a schválení účetní závěrky 2021. 

7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022. 

8. Zpráva Dozorčí a odvolací komise. 

9. Diskuze. 

 

V případě, že v době zahájení Valné hromady nebude přítomna většina členů s hlasem rozhodujícím, bude s odvoláním na platné stanovy ČBF (Článek 8.10), zahájena v 17.30 hodin řádná Valná hromada ČBF – Oblast Jižní Morava za účasti přítomných členů s hlasem rozhodujícím se stejným, výše uvedeným pořadem jednání. 

Podmínkou pro účast a hlasování na Valné hromadě je předložení řádně vyplněného delegačního lístku. 

 

V Brně dne 15.9.2022

JUDr. Petr Vrážel v. r. 

předseda ČBF – Oblast Jižní Morava 

 

 

Mandátní lístek

Jednací řád

Všechny zprávy

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

AirBank

AirBank
dělá bankovnictví jednodušeji, bez zbytečností a hvězdiček, férově a narovinu. Zkrátka takové, abyste se pro něj mohli rozhodnout i vy. www.airbank.cz

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
ČEZ, a. s. je největší výrobce elektřiny v České republice a mateřská společnost Skupiny ČEZ, která sdružuje další desítky společností. Značka ČEZ představuje výrobce či dodavatele energií celkem v 7 zemích, a má tak silnou pozici mezi energetikami ve střední a jihovýchodní Evropě. Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz