banner

Valná hromada ČBF – Oblast Jižní Morava 2018

Valná hromada ČBF – Oblast Jižní Morava 2018
 

 

POZVÁNKA

 

na Valnou hromadu ČBF – Oblast Jižní Morava, evidenční číslo ČBF 08, IČO: 22709339, která se bude konat dne 15.10.2018 v 16.30 hodin  v zasedací místnosti haly Morenda, Vídeňská 9, Brno, PSČ: 639 00.

 

Program:

  1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.
  2. Schválení programu jednání Valné hromady .
  3. Volba pracovního předsednictva.
  4. Volba mandátové a návrhové komise.
  5. Zpráva Výboru za uplynulé období.
  6. Projednání hospodaření a schválení účetní závěrky 2017.
  7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018.
  8. Zpráva Dozorčí rady.
  9. Diskuse. 

 

Podmínkou pro účast a hlasování na Valné hromadě je předložení řádně vyplněného delegačního lístku!
 

 

V Brně dne 10.9.2018

 

JUDr. Petr Vrážel v. r.
předseda ČBF – Oblast Jižní Morava

Pozvánka ke stažení

Mandátní lístek

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

Čeps,a.s.

Zajišťujeme rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.Čeps, a.s.

Mondo

Mondoworldwidemondoworldwide