Valná hromada ČBF – Oblast Jižní Morava 2020


10.09.2020 - Uživatel JMO
počet přečtení: 72
vytvořeno 10.09.2020, upraveno 10.09.2020

Valná hromada ČBF – Oblast Jižní Morava 2020
 

 

POZVÁNKA

 

na Valnou hromadu ČBF – Oblast Jižní Morava, evidenční číslo ČBF 08, IČO: 22709339, která se bude konat dne 12.10.2020 v 16.30 hodin v zasedací místnosti haly Morenda, Vídeňská 9, Brno, PSČ: 639 00.

 

Program:

  1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.
  2. Schválení programu jednání Valné hromady.
  3. Volba pracovního předsednictva.
  4. Volba mandátové a návrhové komise.
  5. Zpráva Výboru za uplynulé období.
  6. Projednání hospodaření a schválení účetní závěrky 2019.
  7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020.
  8. Zpráva Dozorčí a odvolací komise.
  9. Diskuse. 

 

V případě, že v době zahájení Valné hromady nebude přítomna většina členů s hlasem rozhodujícím, bude s odvoláním na platné stanovy ČBF (Článek 8.10), zahájena v 17.00 hodin řádná Valná hromada ČBF - Oblast Jižní Morava za účasti přítomných členů s hlasem rozhodujícím se stejným, výše uvedeným pořadem jednání.

 

Podmínkou pro účast a hlasování na Valné hromadě je předložení řádně vyplněného delegačního lístku.
 

 

V Brně dne 2.9.2020

 

JUDr. Petr Vrážel v. r.
předseda ČBF – Oblast Jižní Morava

Pozvánka ke stažení

Mandátní lístek

Všechny zprávy

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

HomeCredit

HomeCredit
www.homecredit.cz

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz